Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Arteixo

Para acceder ao Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Arteixo deberá introducir o seguinte ususario e contrasinal

Usuario: consulta

Contrasinal: consulta

Acceso ao Inventario




Acceso de usuarios internos

O acceso para os usuarios internos ao Concello é:

Acceso ao Inventario(Usuarios internos)